Topic outline

 • General

 • This topic

  Evaluering af fagmodulkursus 1 - Arbejde og organisation

  Vil du ikke være rar at besvare denne evaluering

 • 1. kursusgang. Tirsdag 17/9 kl. 10.45-12.45

  Velkomst og Intro forelæsning - Fra Taylor til Castells v. Sidsel Lond Grosen

  Vi tager den store tur fra Taylor til empowerment og i stor højde passerer vi 'the second industrial divide' og bevæger os mod Manuel Castells forståelse af arbejdet i the Network society, mens centrale problemstillinger som arbejdsorganisering, teknologi, faglighed, køn, mening i arbejdet og meget mere berøres.

 • 2. kursusgang. Tirsdag 24/9 kl. 8.30-10.30

  Ledelse af den menneskelige ressource. Nye organisationsformer – Projektorganisering og selvledelse v. Annette Kamp

  Vi ser på hvordan ideer om ledelse af de menneskelige ressourcer udvikles fra Hawthorne studierne, Human relations til Human Ressource Management. Med udgangspunkt i Boltanski & Chiapello’s analyse af projekt-kapitalismens ’nye ånd’ diskuteres konsekvenser af nye organisationsformer, der i højere grad involverer medarbejderne mere direkte i ledelse og organisering af arbejdsprocessen. Der diskuteres konsekvenserne af projektorganisering og selvledelse. Hvordan kan vi anskue fordele og ulemper for medarbejderne ved disse tiltag?

 • Topic 4

  3. kursusgang. Tirsdag 24/9 kl. 10.45-12.45

  HRM mellem teori og praksis  v.  RUCs HR chef Hans Christian Nielsen

  HRM er en tværfaglig praksis, som berører næsten alle vi der er i arbejde plus de der er udsat for den aktive arbejdsmarkedspolitiks aktiverende foranstaltninger. HRM indeholder en modsætning mellem utilitaristisk ressourceudnyttelse (de menneskelige ressourcer skal udnyttes optimalt men henblik på virksomhedens økonomiske resultat) og behovsrelateret udvikling (værdier, fællesskaber, kultur og kompetencer skal udvikles).  Hvordan håndteres det i praksis. Oplæg og diskussion ved RUCs HR chef.

 • Topic 5

  4. kursusgang. Tirsdag den 1/10 kl 10.45-12.45

  Det senmoderne arbejde - Grænseløshed og Fleksibilitet v. Henrik Lund
  Forelæsningen præsenterer teoretiske forståelse af arbejdets flexibilisering og diskuterer begrebet om det grænseløse arbejde med udgangspunkt i bl.a. Richard Sennett og Zygmund Baumann. Vi vil desuden diskutere sammenhængen mellem køn, grænseløshed og flexibilisering og se på konkrete konsekvenser af udviklingen med eksempel i FTF-grupperne (sygeplejerske, politifolk, bankfolk, socialrådgivere, pædagoger og andre).

 • Topic 6

  5. kursusgang. Tirsdag den 8. oktober kl. 8.30-10.30   

  Organisationsteorier – en rejse gennem et broget landskab v. Annette Kamp

  Organisationen er en ramme som arbejdslivet udfolder sig i. Organisationsteorierne er mange. Det er et felt som har suget inspiration fra sociologi, humanistiske videnskaber og endog biologien og ingeniørkunsten. I denne kursusgang gives et overblik over organisationsteorien, vi føres fra mekaniske modeller til poststrukturelle forståelser af flow og forandring. Vi går i dybden med nyinstitutionel teori, og diskuterer eksempler på hvordan denne organisationsteori genererer nye indsigter.

 • Topic 7

  6. kursusgang. Tirsdag den 8. oktober kl. 10.45-12.45

  Ideer på rejse, Lean Corporate Social Responsibility og andre populære ledelseskoncepter v. Sidsel Grosen

  Ideer om hvordan organisation og arbejde skal transformeres for at bringe virksomheden på ’the competitive edge’ leveres i dag af internationale konsulentvirksomheder og har karakter af globale modebølger. Forandring er blevet en vare. Et eksempel er Lean, som har været anvendt i den offentlige sektor i de seneste år.

   Denne kursusgang har form af en workshop, hvor de studerende præsenterer og diskuterer koncepter som katalysatorer for forandring, og diskuterer de udviklinger som sættes i gang med Lean, CSR mm og deres konsekvenser for arbejdslivet.

 • Topic 8

  7. kursusgang. Tirsdag den 15. oktober kl. 10.45-12.45

  Udstødning og marginalisering i arbejdslivet.v. Sidsel Grosen

  Usikre og midlertidige jobs er en central problematik i det globaliserede arbejdsliv. Det drejer sig ofte om dead-end jobs som ikke giver muligheder for kvalificering; om ’små jobs’, hvor arbejdslivet må stykkes sammen af flere småjobs for at få økonomien til at slå til. Men også om mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i tilskudsjobs, flexjobs eller uden arbejde. I denne kursusgang ser vi på marginaliseringens årsager i det moderne arbejdsliv, vi vil se på konkrete politikker og teknikker, præsentere en forståelse af de dynamikker der virker samt diskutere perspektiver for at udvikle et inkluderende arbejdsliv.

 • Topic 9

  8. kursusgang. Tirsdag den 22. oktober kl. 10.45-12.45

  Arbejdsliv i et læringsperspektiv v. Sissel Kondrup

  En stor del af de kompetencer vi anvender i arbejdslivet, lærer vi ved at deltage i en praksis - det vil sige gennem læreprocesser udenfor det formelle uddannelsessystem. I denne kursusgang ser vi på forskellige teorier om læring og kompetenceudvikling knyttet til arbejdslivet. Desuden introduceres der til begreber om hvordan arbejdspladser kan forstås som læringsmiljøer og hvordan forandringsprocesser i arbejdslivet kan forstås som læreprocesser.

 • Topic 10

  9.-10. kursusgang. Tirsdag den 29. oktober 8.30 -12.45  

  8:30: Skandinavisk arbejdslivsforskning, deltagelse og demokratisering v. Klaus T Nielsen; Lokale: teorirummet i hus 18.2

  Deltagelse og demokratisering har været nøgleord i dansk arbejdslivsforskning. Arbejdet er en vigtig arena for formning af vores eget liv og vores fælles liv. Denne kursusgang vil præsentere den socio-tekniske tradition, som har været bærende for en stor del af den danske og skandinaviske arbejdslivsforskning, og diskuterede begreber om deltagelse og demokrati. Dette vil blive holdt op mod andre aktuelle tilgange til empowerment og indflydelse.

  10:00: Tzaziki Workshop; Lokale: Gl. nat-fagsal, 11.2

  Tzaziki er en interaktivt spil om udvikling af nye former for arbejdsorganisering der fremmer kreativitet, produktivitet og trivsel. Den tager udgangspunkt i Karasek-modellens fire former for arbejde. I Workshoppen gennemfører vi en mini-udgave af Tzaziki og diskuterer brugbarhed og erfaringer.

  12:00: Skandinavisk arbejdslivsforskning ... (fortsat); Lokale: teorirummet i hus 18.2

 • Afløsningsopgaver

 • Ressourcer