Gennem tematiserede kursusgange giver kurset en kreativ og visuel introduktion til ’Plan, By & Proces’’ temaer. Kurset som helhed viser et udsnit af bredden i byplanlægningsstudier, og koncentrerer sig om at formidle humanistiske og samfundsteoretiske perspektiver på byen, samt metoder til at forstå og planlægge den.

Hver kursusgang forener en samfundsvidenskabelige ’fortællingen’ om temaet, de videnskabsteoretiske implikationer, og de metodiske redskaber, som kan anvendes til at undersøge temaet. Dertil inddrages eksempler på, hvordan temaet behandles i planlægningsøjemed og hvordan man kan ”se” temaet i den byggede by. 

Gennem kurset opnås:

  • Eksemplarisk og praktisk indsigt i byen, byplanlægning og byliv med særligt fokus på samfundsvidenskabelige planlægningstemaer.
  • Analyse af byplanlægningsmæssige problemstillinger ved brug af by- og planlægningsteori samt klassiske og alternative metoder knyttet til faget.

Undervisningsdogmer

Hver kursusgang rummer i forskelligt omfang:

  • Film, billeder, musik, poesi, tegnesier eller musik, som del af formidlingen.
  • Planlægningseksempler og cases, der viser hvordan man kan ”se” temaet i den måde byen er planlagt på.
  • Minimum én øvelse, der visualiserer eller tydeliggører kursusgangens tema (fx kortlægning, spil, kreativ skrivning, tegning, billedleg, diagrammering, løs et dilemma etc.). 
  • Maksimum 50 siders pensum.
  • En viderebygning af læsningen. Det forventes at der er læst – ellers kan man ikke være med. Der laves øvelser, som kræver at man har læst, og som aktiverer det læste.