Neurobiologi (2,5 ECTS)

Kursusbeskrivelse: Et teoretisk kursus, der beskriver nervesystemets opbygning og funktion med henblik på at få en forståelse af neurologiske sygdommes opståen og mulige medicinske behandling.

Kursets mål: At give de studerende viden om neurologiske sygdomme ud fra nervesystemets funktion samt mulig behandling af disse.

Kursusindhold: Nerveceller, nervesystemets opbygning og embryonale udvikling, hjernens funktion, neurologiske lidelser, repair og regeneration, teknikker og dyremodeller inden for neurobiologi.

Forudsætninger: Kurset forudsætter teoretisk viden svarende til kurset ”Anatomisk fysiologi” og at kurset i ”Patofysiologi” er bestået eller følges sideløbende.

Undervisningsform: Læreren holder et kort oplæg, efterfulgt af de studerendes individuelle præsentationer af relevante forskningsartikler.

Evaluering: Kurset evalueres på grundlag af aktiv deltagelse samt fremlæggelse af artikler med resultatet “bestået/ikke bestået”. (Evalueringskriterier D)

Litteratur: “Neuroscience”, 4. udg. af Purves et al. (isbn=9780878936977) bliver anvendt som baggrundsbog. Det er ikke nødvendigt at købe bogen.

Lærere: Cathy Mitchelmore (kursusansvarlig)