Ph.d-seminarrække “Sustainablity Research”

Seminarrækken understøtter ph.d-forløbet ved at arbejde med temaer, der er relevante for tværvidenskabelig forskeruddannelse på tværs af samfundsvidenskabelig, humanistisk og miljømæssig bæredygtighedsforskning. Der lægges vægt på at både indhold og den pædagogiske form understøtter udvikling af forskningskompetencer som bl.a. læsning og formidling af teorier og begreber, faglig diskussion af eget arbejde og konstruktiv sparring på ph.d-kollegers fremlæggelser.

Workshop. Deltagelse i planlægning af min. én workshop er obligatorisk