Gennem kurset opnås indsigt i naturgrundlaget, hvordan natur og samfund gensidigt påvirker hinanden, samt hvordan GIS indgår i studiet heraf og anvendes i planlægning.

Der skal afleveres fire opgaver a 2-4 normalsider hvoraf GIS-kort kan afløse nogle tekstsider. Der vil blive informeret nærmere om opgaverne i kurset.

Den primære lærebog der bruges i kurset er: 

J. Holden, 2017: An Introduction to Physical Geography and the Environment. (4. udgave).

Derudover vil der være være supplerende materialer, der vil kunne findes på kursushjemmeside under de enkelte.