Metoder og teknikker med udgangspunkt i teorier fra brugerdrevet design og it-systemudvikling i partnerskab med brugere.

  • It-projektledelse
  • Brugerinddragelse og ’Participatory Design’ i en it-kontekst
  • Kursets empirigrundlag giver den studerende praktisk erfaring med kontekstuel it-systemudvikling. Dette omfatter at planlægge og udføre en ’real-life’ it-forundersøgelse i samarbejde med brugere, fx ledelse, ansatte, it-administratorer og andre interessenter i en udvalgt virksomhed/organisation. Itforundersøgelsen omfatter et afgrænset, målafklarende, problemformulerende og løsningsangivende it-projekt. Resultatet dokumenteres ved en mindre rapport (max. 10 normalsider), som kan fungere som udgangspunkt for en efterfølgende udbudsforretning. Kurset sætter den studerende i stand til at udvælge relevante teknikker og beskrivelsesværktøjer til en given situation og kontekst. Der lægges vægt på brugerinddragelse og effektiv kommunikation med relevante interessenter.
  • Prototyping af brugergrænseflader.

Formålet med Fagmodulet i Informatik er at kvalificere den studerende til at deltage i tværfagligt udviklingsarbejde, med særlig henblik på erhvervsfunktioner i it-brugerorganisationer, og med hovedvægt på anvendelse, styring, realisering og evaluering af it-systemer. Der sigtes mod generelle og langsigtede kvalifikationer på videnskabeligt niveau. Generelle begreber og generel forståelse prioriteres højt, og der lægges vægt på at den studerende behersker en kritisk og problemløsende arbejdsform.

Målet med kurset er, at den studerende opnår: (1) Viden om metoder og teknikker med udgangspunkt i teorier fra brugerdrevet design og it-systemudvikling i partnerskab med brugere. (2) Færdighed i at kunne planlægge og udføre en ’real-life’ itforundersøgelse i samarbejde med brugere. (3) Kompetence til at designe it-baserede løsninger af høj kvalitet som modsvarer konkrete brugerbehov - samt kompetence til at indgå i samarbejde i professionelle erhvervssammenhænge.